Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hòa Bình: Cảnh cáo loạt lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ánh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; ông Trần Văn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Công văn số 636 -CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp thứ 09 của UBKT Tỉnh ủy.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình.

Theo đó, xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức khiển trách.

Cụ thể, Đảng ủy Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng ủy, lãnh đạo Ban quản lý chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, dẫn đến có nhiều cán bộ, đảng viên còn thiếu tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của từng đảng viên. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ánh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý; ông Trần Văn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban quản lý.

Cảnh cáo ông Trần Văn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Điều hành dự án 2; ông Vũ Văn Tôn - Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Điều hành dự án 3; Đặng Hoàng Bình - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Phòng Điều hành dự án 2.

Yêu cầu ông Trương Mạnh Toàn - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Ban quản lý; ông Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Viết Dinh

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hoa-binh-canh-cao-loat-lanh-dao-ban-qlda-dau-tu-xay-dung-cac-cong-trinh-nnptnt-d30979.html