Tỉnh Hòa Bình đã quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất cây, con hàng hóa tập trung từ nay đến năm 2020, nhằm tạo cho đồng bào các dân tộc địa phương tư duy sản xuất hàng hóa, xóa bỏ phương thức sản xuất tự cung tự cấp.

Ngoài quy hoạch vùng lúa chất lượng cao, kể cả lúa nương đang hấp dẫn khách du lịch, Hòa Bình dự kiến quy hoạch vùng sản xuất ngô hàng hóa tập trung tại các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy khoảng 25.000 ha, chiếm 65% diện tích gieo trồng ngô trên địa bàn toàn tỉnh, năng suất dự kiến đạt 48 đến 50 tạ/ha. Đây là cây thế mạnh nhất về đất đai dồi dào, về tập quán gieo trồng, về thâm canh và sử dụng sản phẩm ngô cho an toàn lương thực, cho chế biến thức ăn chăn nuôi, trong đó coi trọng công tác giống, nhất là đưa các giống ngô mới có năng suất chất lượng cao, được thị trường trong vùng chấp nhận vào gieo trồng trên phần lớn vùng ngô hàng hóa. Viện nghiên cứu ngô Trung ương đã đặt trung tâm nghiên cứu ngô khá quy mô và hoàn chỉnh tại huyện Lạc Thủy. Đây là động lực giúp Hòa Bình có cơ hội đưa ngô lai vào gieo trồng trên diện rộng. Đến nay, ngoài chuyển đổi tập quán hàng năm chỉ làm một vụ ngô xuân hè lên gieo trồng hai vụ ăn chắc và phát triển ngô đông trên chân ruộng hai vụ lúa, tỉnh đưa ngô lai vào gieo trồng trên 90% diện tích, nhờ đó năng suất ngô đại trà tăng liên tục và ổn định từ 39,2 tạ/ha năm 2009 lên 39,5 tạ/ha năm 2010, hướng tới 41,8 tạ/ha vào năm 2015 và 45 tạ/ha năm 2020. Riêng ngô quy hoạch hàng hóa phấn đấu năng suất cao hơn ngô đại trà từ 3 đến 5 tạ/ha. Tỉnh cũng phát triển chăn nuôi bò, dê lấy thịt, dê lấy thịt làm sản phẩm chiến lược trong sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh của tỉnh miền núi. Theo đó, Hòa Bình dự sẽ xây dựng vùng chăn nuôi bò lấy thịt tập trung ở các huyện có điều kiện như Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, Cao Phong với khoảng 114.000 con, chiếm phần lớn tổng đàn bò trên địa bàn, theo phương thức chăn nuôi bò bán thâm canh, kết hợp chăn thả và cho ăn thức ăn bổ sung. Đầu tư cải tạo tầm vóc giống bò vàng địa phương bằng thực hiện lai tạo với bò ngoại, để tạo đàn bò nái có chất lượng cao, lai SIND chiếm 65% đến 70% tổng đàn, cao gấp hơn 4 lần tỉ lệ bò lai ở chăn nuôi đại trà, đưa sản lượng thịt bò hàng hóa từ 2.180 tấn năm 2010 lên 3.720 tấn năm 2015 và 5.200 tấn vào năm 2020. Tỉnh còn quy hoạch vùng chăn nuôi dê tập trung hàng hóa có quy mô khoảng 28.000 con, chiếm hơn 1/2 tổng đàn dê đại trà trên địa bàn, tập trung ở các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi, Cao Phong. Để đạt được mục tiêu này, Hòa Bình tiếp tục đầu từ, cải tạo đàn dê cỏ địa phương và chuyển giao kỹ thuật lai dê lai với các giống dê ngoại như giống dê Bách thảo, giống dê Ấn độ, nhất là dê chuyên thịt BOR của Mỹ. Nhờ đó đến nay Hòa Bình đã tạo ra được hàng nghìn dê lai, góp phần không nhỏ vào việc tạo ra phong trào cải tạo đàn dê cỏ nhân rộng trên địa bàn, tạo tiền đề cho phát triển chăn nuôi dê hàng hóa của tỉnh. Với cách làm này, đàn dê của tỉnh đã phát triển không ngừng từ gần 30.000 con năm 2009, lên 32.550 con năm 2010 và đang hướng tới 40.000 con vào năm 2015 và 57.000 con năm 2020. Đồng thời quy hoạch phát triển một loạt cây, con hàng hóa khác là thế mạnh của tỉnh và tập quán làm ăn của bà con các dân tộc. Trong đó vùng sản xuất mía hàng hóa có quy mô 10.000 ha, chủ yếu là mía tím chiếm phần lớn diện tích, tập trung ở các huyện Tân Lạc, Kỳ Sơn, Cao Phong, Lạc Sơn, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình…; quy hoạch vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung gồm rau sạch, rau an toàn tổng diện tích 1.500 ha; vùng cây ăn quả tập trung gồm nhãn, vải, cam, quýt, bưởi Diễn, na khoảng 7.500 ha./.