Hoa cúc chết khô trên đồng không ai thu hoạch, nông dân lỗ nặng

Gốc
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cánh đồng hoa ở làng Tây Tựu (Hà Nội) không thể bán được. Nông dân phải phá bỏ, thậm chí là bỏ chết khô trên khô trên đồng.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet https://video.vietnamnet.vn/hoa-cuc-chet-kho-tren-dong-khong-ai-thu-hoach-nong-dan-lo-nang-a-91394.html