Hoa đào ơi hoa đào! Không chỉ là bộ phim...

Gốc
Người Hà Nội sẽ đủ khôn ngoan để tìm ra cách gìn giữ được Hoa Đào không để mai một cũng như mất đi. Tôi tin như vậy và đương nhiên phần kết trong kịch bản của mình tôi cũng đã mở ra như vậy.

Tin nóng

Tin mới