Với mình, Ngọc Khánh là hoa hậu thông minh nhất. Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu đẹp nhất. Với chồng NK, một chuyên gia về luật kinh tế đã nói với mình rằng: Ở Việt Nam, chỉ duy nhất LCĐ mới đủ tài để tham gia các vụ kiện chống bán phá giá và chỉ khi có LCĐ thì mới mong có cơ hội thắng kiện. Mình...

Với mình, Ngọc Khánh là hoa hậu thông minh nhất. Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu đẹp nhất. Với chồng NK, một chuyên gia về luật kinh tế đã nói với mình rằng: Ở Việt Nam, chỉ duy nhất LCĐ mới đủ tài để tham gia các vụ kiện chống bán phá giá và chỉ khi có LCĐ thì mới mong có cơ hội thắng kiện. Mình hoàn toàn nhất trí. Dù sự thật có thế nào, mình luôn yêu mến và cảm phục anh chị ấy.