(PL)- Từ ngày 15-10, Hoa hậu Quý bà Mỹ 2008 (Mrs American) - Maureen McDonald, Á hậu một Hoa hậu Quý bà Singapore - Colleen Francisca và Á hậu hai Hoa hậu Quý bà Peru - Zambrano Falcon Julisa Victoria sẽ đến TP.HCM. Chuyến đi của các hoa hậu dự kiến kéo dài từ 15 đến 26-10.