Hoa khôi đại học: Chọn sống gấp, sống chậm hay sống nhạt?

Gốc
Ba cô gái, ba vẻ đẹp và cá tính khác nhau nhưng cùng chung phát biểu: “Tôi không sống nhạt!”. Các Hoa khôi (Miss) cũng là người trẻ, họ có thực sự tự tin khi khẳng định điều ấy?

Tin nóng

Tin mới