Vào lúc 20 giờ ngày 8.10, tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM sẽ diễn ra chương trình Hòa nhạc thính phòng của các nghệ sĩ nổi tiếng VN như Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Hữu Khôi Nam (violin), Nguyễn Tuấn Lộc (clarinet), Lê Hồ Hải (piano) cùng các nghệ sĩ Pháp mà nổi bật là nữ nghệ sĩ Sylvie Gazeau - violon.