BizLIVE - Cùng với đó, mức chi trả cổ tức năm 2015 cũng được điều chỉnh từ 20% lên 30%.

Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm 2015.

Theo đó, HĐQT đề xuất nội dung trình đại hội đồng cổ đông điều chỉnh mức lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2015 lên 3.250 tỷ đồng.

Trước đó, mức kế hoạch đặt ra được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 là 2.300 tỷ đồng. Như vậy kế hoạch điều chỉnh của HPG tương ứng tăng 41% so với kế hoạch cũ.

Cũng trong nghị quyết, HĐQT công ty điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2015 từ 20% lên 30%.

Mới đây, báo cáo kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015, HPG cho biết lợi nhuận doanh nghiệp đã hoàn thành 83% kế hoạch đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận quý II lần lượt đạt 7.740 tỷ đồng và 1.252 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HPG ước đạt 13.667 tỷ đồng doanh thu và 1.902 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

NGUYÊN MINH

Tin liên quan [Cổ phiếu nổi bật tuần]: Điểm sáng HPG Chủ tịch HPG: Không phải sắt thép khó mà chuyển sang thức ăn chăn nuôi! Hòa Phát: Sản lượng thép bán trong 6 tháng tăng 52%

Cùng dòng sự kiện