Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoa Sen Group: Lợi nhuận tăng trưởng 594%

Báo Đầu Tư Chứng Khoán
Gốc

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2008 - 2009 (từ ngày 1/4/2009 đến ngày 30/6/2009). Theo đó, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 594% so với quý II, đạt 109,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân là HSG điều hành kinh doanh linh hoạt, phát huy tối đa ưu thế của hệ thống chi nhánh phân phối - bán lẻ, tạo ra 779,2 tỷ đồng doanh thu, tăng 213,7 tỷ đồng so với quý II. Dù doanh thu tăng 37,79%, nhưng giá vốn hàng bán trong quý này chỉ tăng 27,88% nhờ Công ty dự trữ được nguồn nguyên liệu tại mức giá thấp; chi phí tài chính giảm mạnh, từ 49,5 tỷ đồng trong quý trước còn 29,2 tỷ đồng trong quý này. Trong đó, chi phí lãi vay giảm 28,03%, còn 15,1 tỷ đồng.

Nguồn ĐTCK: http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=21521