Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15 nghìn tấn tôn đi Mexico

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15 nghìn tấn tôn đi Mexico

Ngày 22-4, tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tập đoàn Hoa Sen đã...

19 liên quan

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15.000 tấn tôn đi Mexico qua Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15.000 tấn tôn đi Mexico qua Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn

Sáng 22 - 4, tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, Tập đoàn Hoa Sen đã xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn, trị...

19 liên quan

Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến Mexico

Tập đoàn Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến Mexico

Ngày 22/4/2019, Tập đoàn Hoa Sen đã xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn, trị giá 12 triệu USD đi Mexico tại Cảng...

19 liên quan

Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu lô hàng 5.000 tấn tôn đến Malaysia

Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu lô hàng 5.000 tấn tôn đến Malaysia

Tập đoàn Hoa Sen vừa tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn II nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định tại Khu kinh tế...

19 liên quan

Khánh thành giai đoạn II Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội

Sáng 19-4, tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tập đoàn Hoa Sen chính thức khánh...

19 liên quan

Khánh thành giai đoạn II nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định

Khánh thành giai đoạn II nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định

Trong giai đoạn II, nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định được đầu tư trang thiết bị hiện đại, dây chuyền sản...

19 liên quan

Hoa Sen xuất khẩu 5.000 tấn tôn qua Malaysia

Hoa Sen xuất khẩu 5.000 tấn tôn qua Malaysia

Ngày 19-4, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) tổ chức lễ khánh thành giai đoạn II - Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội, Bình Định...

19 liên quan

Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu lô hàng 5.000 tấn tôn thành phẩm đến Malaysia

Hoa Sen tiếp tục xuất khẩu lô hàng 5.000 tấn tôn thành phẩm đến Malaysia

Giai đoạn II của Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, TP....

19 liên quan

Tôn Hoa Sen xuất khẩu 5.000 tấn tôn sang thị trường Malaysia

Tôn Hoa Sen xuất khẩu 5.000 tấn tôn sang thị trường Malaysia

Ngày 19/4, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), lô hàng 5.000 tấn tôn Hoa Sen, giá trị hơn 4 triệu USD đã được...

19 liên quan

Lễ khánh thành giai đoạn II nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định

Lễ khánh thành giai đoạn II nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định

Ngày 19-4, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn II nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định tại Khu...

19 liên quan