Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoa Sen lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Trong quý I niên độ tài chính 2022 - 2023, Hoa Sen lỗ sau thuế 680 tỷ đồng; đây là quý thứ 2 liên tiếp mà doanh nghiệp này lỗ đậm.

Hoa Sen có quý thứ 2 liên tiếp lỗ đậm. Ảnh minh họa.

Hoa Sen có quý thứ 2 liên tiếp lỗ đậm. Ảnh minh họa.

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, MCK: HSG, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính 2022 - 2023.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt 7.916 tỷ đồng, giảm 53%; lợi nhuận gộp đạt 160 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính chỉ đạt 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 151 tỷ đồng.

Mặc dù đã tiết giảm các loại chi phí, trong đó, chi phí tài chính 113 tỷ đồng (giảm 33%); chi phí bán hàng đạt 668 tỷ đồng (giảm 45%); chi phí quản lý đạt 99 tỷ đồng (giảm 26%), tuy nhiên, HSG vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 689 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận khác chỉ ở mức 22 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 667 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ở mức 680 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 638 tỷ đồng. Đây là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp lỗ đậm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HSG đạt 15.963 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền tăng gần 2 lần, đạt 647 tỷ đồng.

Nợ phải trả đạt 5.793 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu kỳ; trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 2.693 tỷ đồng.

Văn Thanh