Họa sĩ Đan

Gốc
Đan là bút danh biếm họa của họa sĩ Hoàng Đặng, hội viên Hội Mỹ thuật VN. Có tác phẩm trong sưu tập của Viện Bảo tàng Mỹ thuật VN.

Tin nóng

Tin mới