Hanoinet - Ngài Effie Ben Matityau, Đại sứ toàn quyền nhà nước Ixrael tại Việt Nam cho biết, họa sĩ đó tên là Rami Meiri, muốn vẽ bức tranh tường để tặng TP Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010.