Họa tiết phương Nam

Gốc
Thời trang: Võ Việt Chung (Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM)

Thời trang: Võ Việt Chung (Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM)
Trang điểm: Nguyễn Hùng
Làm tóc: Hồ Hữu Hiền
Ảnh: Vic Nguyễn
Người mẫu: VC Modelling

Ngân Vi

Tin nóng

Tin mới