Hòa Vang cụ thể hóa chủ đề 'Năm nông nghiệp 2017'

Gốc
ĐÀ NẴNG – Ngày 14-11, UBND H. Hòa Vang tổ chức hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017. Đây là 1 trong 3 mục tiêu thực hiện chủ đề 'Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và TP 4 an' của huyện. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Hòa Vang xây dựng Đề án 'Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng năng suất,...

ĐÀ NẴNG – Ngày 14-11, UBND H. Hòa Vang tổ chức hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017. Đây là 1 trong 3 mục tiêu thực hiện chủ đề “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và TP 4 an” của huyện. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Hòa Vang xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị” gắn với Nghị quyết 03 của Thành ủy về phát triển H. Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trong đó có Đề án “Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp công nghệ cao” bước đầu đã mang lại hiệu quả với tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 1.030,7 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2016, bằng 131,6% so với kế hoạch TP giao... Trong năm, huyện cũng thu hút 6 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, như Dự án Trang trại Bò sữa công nghệ cao có tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng với diện tích thực hiện 120ha tại thôn Nam Thành (xã Hòa Phong); Dự án vùng rau, quả an toàn phương pháp thủy canh tại xã Hòa Ninh; Dự án sản xuất cây dược liệu tại các xã Hòa Phú, Hòa Ninh và 3 Dự án sản xuất rau an toàn khác tại các xã Hòa Phong, Hòa Ninh, Hòa Phước...

V.H

Tin nóng

Tin mới