Hoài Đức: Đầu tư 768 công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới

Gốc
(HNM) - Phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hoài Đức đã có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến trong năm 2013, sẽ tiếp tục kiên cố hóa và đào đắp 768 công trình với tổng kinh phí ước đạt 757 tỷ đồng. Trong đó, có 571 công trình giao thông thôn xóm với chiều dài 134km, kinh phí 623 tỷ đồng; kiên cố hóa 134 công trình thủy lợi nội đồng với chiều dài 23km, kinh phí 119 tỷ đồng... Trước đó, huyện Hoài Đức đã triển khai và hoàn thành 19 công trình giao thông thôn xóm với chiều dài trên 11km, kinh phí trên 30 tỷ đồng; kiên cố hóa 13 công trình thủy lợi nội đồng với chiều dài 8,5km, tổng kinh phí 43 tỷ đồng.

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Nong-thon-moi/580342/hoai-duc-dau-tu-768-cong-trinh-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi