Danh hài Thúy Nga phấn khích chia sẻ: \"Bắt đầu từ hôm nay, Nguyệt Cát được ba Hoài Linh nhận làm con nuôi rồi. Ngày trước mình hay gọi anh Hoài Linh là \'anh\', bây giờ phải gọi là \'ba của bé Cát\' \".