Clip ca nhạc hài Làm dâu miệt vườn được thực hiện khi Hoài Linh và Hà My còn quen nhau.

Thi Kim Chi