Hoài niệm…

Gốc
TTO - Đêm nay, tôi sắp xếp lại những kỷ vật riêng để ngày mai theo chồng. Nhìn những kỷ vật, bao hoài niệm như ùa về và òa vỡ…

Tin nóng

Tin mới