Hoàn chỉnh báo cáo đầu kỳ Dự án đường sắt tốc độ cao Tp Hồ Chí Minh- Cần Thơ

Gốc
Dự kiến tổng kinh phí đầu tư lên tới hơn 4 tỷ USD do Hàn Quốc đầu tư theo hình thức BOT...

Tại Hà Nội, chiều 19/10, ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ GTVT đã chủ trì Hội nghị báo cáo cuối kỳ Dự án đường sắt tốc độ cao Tp Hồ Chí Minh- Cần Thơ. Dự án do Công ty Tư vấn thiết kế phía nam (Tedisouth) nghiên cứu. Đây là hội nghị lần thứ 3 để hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu đầu kỳ theo quy định. Điểm khác biệt tại hội nghị lần này là hướng tuyến, điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường sắt này đã được xác dịnh cụ thể. Công năng của tuyến cũng đã có sự thay đổi, cụm từ đường sắt tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ được thay thế cho cụm từ đường sắt cao tốc. Điều đó có nghĩa là tốc độ của tuyến đường sắt này chỉ còn khoảng 200 km/h và chuyên chở hỗn hợp cả khách lẫn hàng, chứ không chỉ vận chuyển hành khách như trước đây. Tuyến đường sắt tốc độ cao TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 160km, có 6 ga, điểm đầu là ga Hòa Hưng (TP Hồ Chí Minh), điểm cuối là ga Cái Răng (Cần Thơ). Dự kiến tổng kinh phí đầu tư lên tới hơn 4 tỷ USD do Hàn Quốc đầu tư theo hình thức BOT. Tuyến đường sắt sử dụng công nghệ Hàn Quốc: Đường đôi, điện khí hóa, tốc độ 200km/h. Tại cuộc họp này, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức yêu cầu Tedi South nghiên cứu bổ sung các yếu tố môi trường, kinh tế, tài chính, dự báo luồng khách, luồng hàng… để sớm hoàn chỉnh báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ.

Tin nóng

Tin mới