Hoàn chỉnh phương án hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tại chợ Hàng Da trước ngày 10/4

Hanoinet - Bà Lê Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm vừa ký văn bản số 162/UBND-VP về thực hiện dự án xây dựng chợ Hàng Da.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=50864