Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn chỉnh quy hoạch đất quốc phòng

Thủ tướng cho phép Bộ Quốc phòng giao đất cho các đơn vị và doanh nghiệp quân đội sử dụng vào mục đích kinh tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/102962.cand