Hoãn phóng dữ liệu kính thiên văn lên vũ trụ

VIT - Thiết bị kính thiên văn vũ trụ gần đây nhất hiện đang bị trì hoãn hàng loạt ngày phóng: sớm nhất từ 7/6 và muộn nhất là vào thời điểm 11/6 tới.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Vutru/44770/default.aspx