Hoàn tất “bản đồ vũ trụ”

Gốc
Sau hơn 8 năm theo dõi qua kính viễn vọng đặc hiệu tại Đài Thiên văn Apache trên dãy núi Sacramento, bang New Mexico (Mỹ), các nhà thiên văn trong dự án “Khảo sát bầu trời kỹ thuật số Sloan” vừa hoàn tất “bản đồ vũ trụ”, một bản đồ màu 3 chiều, bao quát 1/4 bầu trời.

Tin nóng

Tin mới