NDĐT- Cơ sở hạ tầng viễn thông để triển khai phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên bằng hình thức truyền hình trực tuyến đã sẵn sàng.