Hoàn tất việc chuẩn bị hợp nhất các cơ quan TP Hà Nội (mới)

UBND TP Hà Nội đã gửi Công văn số 4810/UBND-TH yêu cầu các Sở, Ban, ngành khẩn trương thực hiện một số công việc để đảm bảo các giao dịch hành chính và dân sự trên địa bàn thành phố được tiến hành bình thường từ ngày 1/8/2008.>> Ngày 1/8: Bầu các chức danh của HĐND, UBND TP Hà Nội (mới)

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/95624.cand