(Xây dựng) - Đây là mục tiêu kế hoạch mà Bộ Xây dựng đặt ra đến hết năm 2015. Để làm được điều đó, Bộ Xây dựng đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó có cả việc sẽ thay đổi vị trí người đứng đầu nếu không hoàn thành kế hoạch. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ Xây dựng) trao đổi với Báo Xây dựng xung quanh vấn đề này:

Quá trình Cổ phần hóa (CPH) DNNN ngành xây dựng đã được tiến hành từ những năm 1997. Ông đánh giá hiệu quả công tác CPH DN giai đoạn đầu tiên này như thế nào ?

- Ngay sau khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa IX của Đảng về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, công tác sắp xếp, đổi mới DNNN của Bộ Xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tính đến hết năm 2010, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 339 DN gồm 219 DN, 120 bộ phận DN, trong đó có 5 TCty và 11 Công ty độc lập trực thuộc Bộ. Đây chủ yếu là những DN có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong các lĩnh vực như tổng thầu EPC, cơ khí xây dựng, đầu tư phát triển công nghiệp nặng, VLXD, phát triển khu đô thị-nhà ở, tư vấn xây dựng...

Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp - Bộ Xây dựng

Thông qua CPH, DNNN đã đa dạng hóa vốn nhà nước, xác định được rõ phần vốn nhà nước tại DN và vốn của nhà đầu tư khác, từ đó gắn quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư với hiệu quả hoạt động của DN. Đồng thời vốn, tài sản nhà nước trong các DN CPH đã được đánh giá lại theo quy định, làm minh bạch được tài chính DN, làm rõ được công nợ, xử lý được nhiều tồn đọng về vốn, tài sản, đất đai để từ đó có phương án sử dụng hợp lý hơn.

Theo báo cáo, đến hết năm 2010, vốn ngoài xã hội được huy động vào sản xuất kinh doanh của DN là 10.298 tỷ đồng. Điều đáng nói, các DN đã tận dụng nguồn vốn này để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao trình độ cho người lao động. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đã có chuyển biến tích cực so với trước CPH. Doanh thu năm 2010 so với trước khi CPH tăng 2,10 lần, nộp ngân sách tăng 3,87 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 5,87 lần, thu nhập bình quân tăng 2,17 lần.

Giai đoạn 2011-2014 là giai đoạn thực sự khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Vậy công tác CPH, tái cơ cấu các DN ngành xây dựng đã được tiến hành như thế nào để đạt hiệu quả, thưa ông?

- Đúng vậy! Giai đoạn này, các DN ngành xây dựng chịu ảnh hưởng sâu sắc tư khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước. Đầu tư công cắt giảm, thị trường xây dựng bị thu hẹp, nhiều công trình, dự án bị giãn, hoãn tiến độ...

Trong bối cảnh đó, Bộ Xây dựng xác định tái cơ cấu DNNN, trong đó CPH theo kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến tháng 9/2014, Bộ Xây dựng đã rà soát, đẩy mạnh công tác CP, đồng loạt triển khai tại 19 DN. Đến nay, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch CPH của 9/9 Tổng Công ty, hoàn thành phê duyệt giá trị DN và thẩm định phương án CPH của 1 TCty và 2 Công ty con; đang xác định giá trị DN tại 6 TCty; 14/14 TCty đã được phê duyệt đề án tái cơ cấu. Hiện nay, các TCty đang tích cực thực hiện theo đề án tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là CPH và thoái vốn.

Từ nay đến hết năm 2015, công tác CPH và tái cơ cấu DNNN ngành xây dựng liệu có đạt kế hoạch không, thưa ông?

- Định hướng của Bộ Xây dựng đến năm 2015 là quyết tâm thực hiện tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là CPH, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả DN đang kinh doanh có hiệu quả.

Dự kiến, đến hết năm 2014, sẽ thực hiện IPO TCty Licogi và Fico. Đến hết năm 2015, sẽ IPO các TCty còn lại. Như vậy, theo tiến độ, đến hết năm 2015, về cơ bản, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành công tác CPH đối với tất cả các TCty.

Theo ông, liệu có sức ỳ từ phía DN làm chậm lại quá trình cổ phần hóa? Bộ Xây dựng có “chế tài” để buộc DN phải thực hiện đúng lộ trình?

- Tôi nghĩ là không có, vì hiện nay, các DN đã nhận thức được rằng, CPH DNNN là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước. Các DN luôn xác định CPH DN là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, các DN luôn tích cực, chủ động cùng với Bộ triển khai tốt công tác CPH, tái cơ cấu DN theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngay từ đầu, quan điểm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng rất quyết liệt. Tất cả những trường hợp làm chậm tiến trình CPH đều xem xét thay đổi vị trí công tác của người đứng đầu. Ngay từ đầu năm 2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, quán triệt vấn đề này và phải tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các TCty nhà nước.

Thời gian qua, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Bộ triển khai quyết liệt trong việc đôn đốc, nhắc nhở các DN thực hiện cổ phần theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời xây dựng lộ trình triển khai công việc để các DN thực hiện. Đơn vị nào làm chậm phải có biện pháp đốc thúc ngay. Lãnh đạo DN nào không làm xong dứt khoát phải kỷ luật, nên tất cả các TCty phải thực hiện nghiêm túc.

Xin cảm ơn ông!

Vân Anh (thực hiện)