Hoàn thành dứt điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Sáng 06/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành nội vụ. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoan-thanh-dut-diem-sap-xep-co-quan-chuyen-mon-cap-tinh-44866.htm