Hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên ôtô từ 30/6

Gốc
Theo đánh giá từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến thời điểm này việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) được các đơn vị vận tải tích cực triển khai và có kế hoạch đảm bảo đến hết 30/6 sẽ hoàn thành.

Tuy nhiên, hiệu quả của việc khai thác thiết bị GSHT còn chưa cao, chỉ có khoảng 15% phương tiện thuộc các đơn vị vận tải quản lý tập trung quan tâm đến khai thác thiết bị phục vụ cho quản lý và đảm bảo an toàn giao thông. Số còn lại lắp đặt chỉ để được kiểm định và được cấp phù hiệu hoạt động, chưa phục vụ công tác quản lý.

Nhằm đảm bảo ATGT và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng Đề án đổi mới quản lý vận tải theo hướng hiện đại, trong đó có nội dung hình thành cơ sở dữ liệu về quản lý vận tải.

Các thông số cơ bản được ghi nhận từ thiết bị GSHT theo quy định của Bộ GTVT sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, các trung tâm quản lý sẽ thường xuyên rà soát và chấn chỉnh các vi phạm thông qua cơ sở dữ liệu này

Tin nóng

Tin mới