QĐND Online - Ngày 27-7, tại Hà Nội, Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em (DS, GĐ và TE), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân số, gia đình và trẻ em 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban DS, GĐ và TE (Bộ Quốc phòng) chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, GS, TS Lê Trung Hải, Phó cục trưởng Cục Quân y cho biết, thời gian qua, Ủy ban DS, GĐ và TE đã đưa nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt ưu tiên đối với các đơn vị vùng sâu, vùng xa, hoạt động môi trường quân sự nặng nhọc, độc hại, góp phần nâng cao chất lượng nhận thức, chuyển đổi hành vi thực hiện tốt chủ trương về DS-KHHGĐ. Chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe phụ nữ ngày một được nâng lên. Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản trong công tác DS-KHHGĐ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, riêng tỷ lệ sinh con thứ 3 chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra (tỉ lệ sinh con thứ 3 là 2,01%).

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban DS, GĐ và TE (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban DS, GĐ và TE sẽ nâng cao hiệu quả công tác gia đình, phối hợp với Cục Chính sách xây dựng Kế hoạch hỗ trợ gia đình hiếm muộn con trong quân đội; tích cực phát huy phong trào “Toàn quân xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt”; chủ động phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng quan tâm, giúp đỡ các gia đình khó khăn, phụ nữ lớn tuổi chưa có gia đình; xây dựng nếp sống văn hóa, chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng, phòng, chống bạo hành trong gia đình. Đồng thời, phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) triển khai các hoạt động truyền thông và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cho bộ đội và nhân dân một số huyện đảo năm 2015...

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh, trong thời gian tới công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ được triển khai rộng rãi thường xuyên, liên tục để tất cả các cấp tự giác làm tốt công tác DS, GĐ và TE. Quân đội phải luôn là lực lượng đi đầu, mẫu mực, thực hiện nghiêm các mục tiêu chung Quốc gia. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung cũng yêu cầu, Cục Chính sách sớm hoàn chỉnh kế hoạch hỗ trợ cho quân nhân hiếm muộn, rà soát để hỗ trợ chính xác và có xây dựng lộ trình hỗ trợ rõ ràng, cụ thể. Ủy ban DS, GĐ và TE phải xây dựng chương trình hỗ trợ, tránh chồng chéo các đối tượng. Phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em đào tạo lực lượng bác sĩ, y sĩ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở quân y vùng sâu, vùng xa.

Tin, ảnh: THU HƯƠNG