Hoàn thành sớm nhiều đề án, chủ trương lớn về tổ chức cán bộ

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong Cục Tổ chức cán bộ.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm do Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng trình bày cho biết, bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra giám sát, công tác quần chúng, công tác phòng chống dịch...

Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, nhiệm vụ chính trị triển khai thực hiện quyết liệt hơn, nhiều nội dung được chủ động, tập trung đẩy nhanh triển khai sớm, nhất là các đề án, dự án, chủ trương lớn và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức cán bộ. Điển hình là đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" và triển khai trực tiếp nghị quyết này đến cán bộ chủ chốt của Đảng từ Trung ương đến địa phương.

Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới kịp thời các quy định, thông tư về tổ chức cán bộ ngoài chương trình công tác. Đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, góp phần chủ động triển khai kịp thời các nhiệm vụ lớn theo chỉ đạo của Trung ương; nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; phục vụ kịp thời hoàn thiện tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở Công an đơn vị, địa phương... Với những kết quả đạt được, 9 lượt tập thể, 74 lượt cá nhân của Cục được lãnh đạo các cấp khen thưởng về thành tích trong công tác đảng, công tác chuyên môn và các đợt thi đua...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" tặng 2 cá nhân.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" tặng 2 cá nhân.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, hội nghị đã thảo luận, bổ sung làm rõ thêm nhiều vấn đề và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, khẳng định nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, với những yêu cầu mới đòi hỏi cao hơn, quyết liệt hơn, Trung tướng Hoàng Đức Lừng yêu cầu cấp ủy, các chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, bám sát, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể.

Trong đó, khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền duyệt, triển khai thực hiện đề án về quy hoạch đào tạo cán bộ CAND đến năm 2030; quy hoạch phát triển nhân lực CAND đến năm 2030; khung danh mục, vị trí việc làm của lực lượng CAND; Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy cấp Cục trở lên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục tham mưu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương...

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Hoàng Đức Lừng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Phạm Quang Tuyển trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" tặng 2 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng 5 tập thể và 18 cá nhân.

Quỳnh Vinh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoan-thanh-som-nhieu-de-an-chu-truong-lon-ve-to-chuc-can-bo-i659310/