Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn thành tiêm vắcxin sởi bổ sung ở 17 tỉnh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chiến dịch tiêm phòng sởi bổ sung cho lứa tuổi từ 1 đến 20 tuổi tại 17 tỉnh đã được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Số người trong độ tuổi đi tiêm phòng đạt trên 95%.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=49260