Hoàn thành và đưa vào khai thác QL47 và QL48

Gốc
Đây là những tiểu dự án thuộc Chương trình năm thứ nhất của Dự án Cải tạo mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB4).

Theo tin từ Ban QLDA 2, trong hai ngày 25 và 26/3/2010, Ban QLDA 2 (Tổng cục Đường bộ VN) đã tiến hành bàn giao và đưa vào khai thác tuyến QL47 (Cầu Thiều - Xuân Thắng, tỉnh Thanh Hóa) có chiều dài 20,7km và QL48 (Yên Lý - Nghĩa Thuận và Thái Hòa - Yên Hợp), tỉnh Nghệ An) với tổng chiều dài khoảng 47km. Những gói thầu này được khởi công từ năm 2006 và trong những năm vừa qua gặp rất nhiều khó khăn do vướng mắc trong GPMB và bão giá. Việc hoàn thành và đưa vào khai thác các tuyến QL47 và 48 góp phần quan trọng trong việc lưu thông, phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây cũng là cơ sở để WB bổ sung khoảng 226 triệu USD để tiếp tục triển khai các gói thầu khác của Dự án WB4.

Tin nóng

Tin mới