Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn thiện bộ máy công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Sau một năm tiến hành sáp nhập Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) vào ngành y tế, cho đến thời điểm này, hệ thống công tác DS - KHHGĐ vẫn chưa ổn định, nhất là ở tuyến huyện và cơ sở.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134859&sub=127&top=39