Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm

ND - Bộ Y tế vừa ban hành Chương trình hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27-2-2007 của Chính phủ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113998&sub=127&top=39