Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Báo VietnamNet
Gốc

"Phải lựa chọn và sử dụng những cán bộ có đức, có tài, tâm huyết và bản lĩnh để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng", Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nói ngày 23/8.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/08/800301/