Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn thiện Đề án về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 2/8, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án 'Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045'. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí trong Tổ Biên tập, giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào tháng 10 tới.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai công việc cũng như quy định phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo; triển khai khối lượng công việc rất lớn, đúng kế hoạch. Trên cơ sở Đề cương Đề án và các báo cáo chuyên đề của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế, Thường trực Ban Chỉ đạo đã giao Tổ Biên tập nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, chắt lọc xây dựng dự thảo báo cáo Đề án.

Trong quá trình triển khai xây dựng đề án, nhiều chương trình làm việc được tiến hành, trong đó có một diễn đàn công nghiệp, 10 phiên hội thảo chuyên đề, một số buổi làm việc giữa Thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập với một số bộ, ban, ngành có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp trong quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, về các lĩnh vực có liên quan như Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức khảo sát và làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; phối hợp Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tham dự cho ý kiến vào những nội dung chủ yếu như: Cơ sở lý luận công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kinh nghiệm quốc tế; Đánh giá kết quả thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta thời gian qua; Đề xuất mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm quốc tế và xu thế địa chính trị, nền tảng khoa học công nghệ, đồng thời làm rõ thêm động lực, các phương thức thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Một số chủ trương, chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Hầu hết các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo Báo cáo; đề xuất với Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó xác định hướng phát triển cho giai đoạn tới. Các vấn đề quan trọng được thảo luận kỹ như cơ sở lý luận, tính thực tiễn, tạo ra giá trị mới, đột phá cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các chủ trương, chính sách cụ thể của Dự thảo Đề án; nghiên cứu tác động địa chính trị thế giới, cách mạng công nghiệp 4.0. Một số ý kiến góp ý về cơ chế đặc thù cho công nghiệp quốc phòng an ninh, nguồn lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc đóng góp ý kiến có ý nghĩa quan trọng cho việc xây dựng Đề án, trình Trung ương đề ra những chủ trương, định hướng lớn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng nước ta trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, nhất là những vấn đề kế thừa, phát triển, những quan điểm, giải pháp mới cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ đã đề ra.

VĂN TOÁN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoan-thien-de-an-ve-chu-truong-chinh-sach-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-post708504.html