Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

Gốc

(HNM) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo kiến nghị Ủy ban Khoa học-công nghệ và môi trường Quốc hội sớm hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/164514