Hoàn thiện nội dung trong Quy hoạch nghĩa trang TP Hà Nội

Gốc
KTĐT - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 11/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi về Quy hoạch nghĩa trang của TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, Quy hoạch nghĩa trang của TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Sở Xây dựng phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức nghiên cứu khá chi tiết. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung yêu cầu Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội khẩn trương hoàn thiện.

Thứ nhất, về cơ sở pháp lý, thực hiện việc kiểm tra, bổ sung cơ sở pháp lý theo các quy hoạch Chính phủ phê duyệt, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 bảo đảm đúng và đủ.

Thứ hai, về đánh giá hiện trạng, đồ án đã đánh giá tương đối rõ, cụ thể hệ thống nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng trên địa bàn TP, cần nhấn mạnh phần đánh giá về thực trạng hệ thống nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn TP, cấp huyện, cấp thôn xã, đề xuất các nghĩa trang cấp quận, huyện, thị xã, xã thôn xây mới, giữ nguyên, chỉnh trang, mở rộng và các nghĩa trang đóng cửa; về cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ cần đánh giá cụ thể và đề xuất nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng nào cần chỉnh trang, mở rộng công suất, quy mô mở rộng, hệ thống nhà lưu tro cốt; đánh giá hệ thống nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng trên địa bàn TP gắn với đánh giá hệ thống nghĩa trang trong quy hoạch vùng.

Thứ ba, về cơ sở nghiên cứu quy hoạch phải tuân thủ các quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và của UBND TP phê duyệt; cơ sở nghiên cứu địa điểm, quy mô, diện tích phải đáp ứng sự phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn minh, hiện đại...

Thứ tư, về quy hoạch, thống kê đầy đủ hệ thống nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ cấp TP, quận, huyện theo từng giai đoạn. Ngoài những quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, phải đưa ra một số nguyên tắc về quy hoạch nghĩa trang cấp xã, thôn, làm cơ sở phân cấp cho các quận, huyện, thị xã quản lý theo tiêu chí nông thôn mới...

Phó Chủ tịch giao Viện quy hoạch Xây dựng làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng để thống nhất bổ sung biểu các dự án ưu tiên, biểu phân kỳ đầu tư, vốn đầu tư; bổ sung kế hoạch sử dụng đất; các giải pháp tuyên truyền, vận động, xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp về vốn, quản lý sau đầu tư.../.

Tin nóng

Tin mới