Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoàn thiện thể chế cho thị trường bất động sản

Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã cùng lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự Hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/151447