Hoàng Anh Gia Lai khởi công 7 công trình lớn

Ngày 15/4, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã đồng loạt khởi công 7 công trình lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với tổng kinh phí đầu tư 1.930 tỷ đồng.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245147/Default.aspx