Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định nhân sự mới

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định nhân sự mới

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ được chỉ định tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ được chỉ định tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Báo Pháp Luật Việt Nam
Phú Thọ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phú Thọ: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Báo Xây Dựng
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Báo Người Lao Động
Phó Bí thư Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phó Bí thư Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Báo Pháp Luật TP.HCM
Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Báo Công Thương
Điều động, chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Điều động, chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Báo Bắc Giang
Ông Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Ông Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đại Biểu Nhân Dân
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại MTTQ Việt Nam

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại MTTQ Việt Nam

Báo Tiền Phong
Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Báo VOV
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ được điều động về Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ được điều động về Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam

Đồng chí Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đồng chí Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
Đồng chí Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
Đồng chí Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đồng chí Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Tạp Chí Mặt Trận
Ông Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Ông Hoàng Công Thủy được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết
Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Báo Nhân Dân
Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ được chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ được chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Công Thủy tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Công Thủy tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Báo Tin Tức TTXVN