Toàn cảnh vụ buôn lậu 1.282 container máy móc, thiết bị cũ (kỳ cuối)

Toàn cảnh vụ buôn lậu 1.282 container máy móc, thiết bị cũ (kỳ cuối)

Cách thức hoạt động tinh vi của đường dây buôn lậu do cựu đại úy công an cầm đầu

Cách thức hoạt động tinh vi của đường dây buôn lậu do cựu đại úy công an cầm đầu

Toàn cảnh vụ buôn lậu 1.282 container máy móc, thiết bị cũ (kỳ 1)

Toàn cảnh vụ buôn lậu 1.282 container máy móc, thiết bị cũ (kỳ 1)

Vụ buôn lậu hơn 1.280 container thiết bị: Nhóm bị can khai có quan hệ với cán bộ hải quan

Vụ buôn lậu hơn 1.280 container thiết bị: Nhóm bị can khai có quan hệ với cán bộ hải quan

Hai cựu cảnh sát móc nối để nhập lậu container hàng như thế nào

Hai cựu cảnh sát móc nối để nhập lậu container hàng như thế nào

Đề nghị truy tố hai cựu Công an và 24 bị can trong đường dây buôn lậu 1.300 container máy móc cũ

Đề nghị truy tố hai cựu Công an và 24 bị can trong đường dây buôn lậu 1.300 container máy móc cũ

Một cán bộ chống buôn lậu cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container

Một cán bộ chống buôn lậu cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container

Cựu cảnh sát cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container

Cựu cảnh sát cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container

Cựu cảnh sát cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container

Cựu cảnh sát cầm đầu vụ nhập lậu hơn 1.200 container

Vụ buôn lậu hơn 1.280 container máy móc: 2 cựu cán bộ công an chung chi ngay tại trụ sở

Vụ buôn lậu hơn 1.280 container máy móc: 2 cựu cán bộ công an chung chi ngay tại trụ sở

Cựu đại úy công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu

Cựu đại úy công an chống buôn lậu cầm đầu đường dây buôn lậu

Đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ nhập lậu 1.280 container hàng

Đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ nhập lậu 1.280 container hàng

Kết luận vụ cựu công an TP HCM buôn lậu

Kết luận vụ cựu công an TP HCM buôn lậu

Cựu công an buôn lậu hàng nghìn container máy móc cũ bị đề nghị truy tố

Cựu công an buôn lậu hàng nghìn container máy móc cũ bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu 1.282 container máy móc, thiết bị cũ

Đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu 1.282 container máy móc, thiết bị cũ

Đề nghị truy tố cựu công an là chủ vụ buôn lậu hàng nghìn container

Đề nghị truy tố cựu công an là chủ vụ buôn lậu hàng nghìn container

Đề nghị truy tố 26 bị can vụ cán bộ chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu

Đề nghị truy tố 26 bị can vụ cán bộ chống buôn lậu tiếp tay buôn lậu