“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”

Gốc
(HNMO)- Đó là chủ đề của triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại thành phố Thái Nguyên. Triển lãm khai mạc vào sáng 26-10 và kéo dài đến ngày 4-11-2013. Ngay trong sáng khai mạc đã có hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến tham quan, tìm hiểu.

Theo Ban tổ chức, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là một hoạt động thông tin, tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam (từ thời phong kiến, trải qua nhiều thập kỷ bị đô hộ, xâm lược, đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay) đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Với 150 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật và ấn phẩm được trưng bày tại triển lãm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính: phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; tập bản đồ gồm 95 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Việt Nam, phương Tây và Trung quốc công bố từ thế kỷ XVI đến nay; bốn cuốn Atlas (tập bản đồ chính thức) do các nhà nước Trung Quốc xuất bản trong các năm 1908, 1917, 1919, 1933, bao gồm: Atlas Trung Quốc địa đồ xuất bản năm 1908 bằng tiếng Anh; Atlas Trung Quốc toàn đồ xuất bản năm 1917, gồm 1 bản đồ tổng thể vẽ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và 22 bản đồ các tỉnh của Trung Quốc do phái bộ Trung Hoa lục địa xuất bản và được chính quyền Trung Quốc phát hành lần đầu vào năm 1908; Atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ do Tổng cục bưu chính thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa Dân quốc xuất bản tại Nam Kinh năm 1919, in bằng 3 thứ tiếng Trung, Anh, Pháp; Atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ do Tổng cục Bưu chính thuộc Bộ Giao thông Trung Hoa Dân Quốc tái bản tại Nam Kinh vào năm 1933, in bằng 3 thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Các Atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc kế tục vào các năm sau đó. Các bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh, thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong Atlas. Vì thế mà cương giới cực nam của Trung Quốc trong các Atlas này luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điều này chứng tỏ cho đến khi nhà Thanh phát hành các Atlas này vào năm 1908 và sau này chính quyền Trung Hoa Dân Quốc tái bản các Atlas này vào năm 1917, 1919 và 1933 thì 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử” phi pháp của Trung Quốc.

Triển lãm còn trưng bày một số tư liệu,văn bản, ấn phẩm của phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng Hòa về vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; một số hình ảnh, tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của Hoàng Sa và Trường Sa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển lãm lần này là triển lãm lần thứ 4 trong năm nay. Trước đó đã có 3 triển lãm được tổ chức tại: Hà Tĩnh nhân ngày Tuần lễ biển, đảo Việt Nam năm 2013 trong tháng 6; Thủ đô Hà Nội trong tháng 7 và thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc triển lãm:

Tin nóng

Tin mới