Theo lời tuyên bố của tổ chức từ thiện Sentebale, Hoàng tử Anh Harry đã đến Lesotho vào hôm qua để thảo luận về các dự án viện trợ ở đây.