Hoành tráng, tốn kém nhất

Gốc
Với ý định tổ chức một lễ nhậm chức mở và có càng nhiều người dân tham dự càng tốt, chi phí cho toàn bộ buổi lễ rất được chờ đợi này (ngày 20-1) sẽ lên đến 75 triệu USD (1.312,5 tỉ đồng). Một kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ

Tin nóng

Tin mới