(HNM) - Sau thành công của Sàn giao dịch vàng Sài Gòn, hiện Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam đang xúc tiến thành lập hai trung tâm giao dịch vàng, dự kiến cuối năm sẽ đi vào hoạt động. .