Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Sáng 19/11, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 19/11, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 19/11, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt hoa tại Đài Độc lập. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước khi tiến hành hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước khi tiến hành hội đàm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin chứng kiến nghi thức trao tượng trưng Quà của Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin chứng kiến nghi thức trao tượng trưng Quà của Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Campuchia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)