Hoạt động của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Gốc
Hỏi: Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ được thanh toán những khoản gì?

Hoạt động của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ảnh 1

Trả lời: Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam. Theo đó, nội dung chi cho Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam gồm: Chi chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.

Cụ thể, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng 3,9 triệu đồng; Ủy viên Hội đồng 3,250 triệu đồng.  Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng Quản lý BHXHViệt Nam: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi chế độ công tác phí đối với các thành viên Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam khi đi giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo phân công của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.  Kinh phí thực hiện các nội dung trên do BHXH Việt Nam bảo đảm từ nguồn chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

V.T/Báo Tin Tức

Tin nóng

Tin mới